افزودن نظر جدید

داشتنم بحثها رو دنبال می‌کردم که رسیدم به نظر کامبیز زرتشتی واقعاً متأسف شدم از حرفشون و نوع بيان تاريخ. آقاي كامبيز یه خورده به روز باشید.جعلی بودن اون کتیبه روشن شده و در بهترين صورت مال یکی از شاهان آخر عصرهخامنشی است که تفکرات خودش رو به دروغ به اسم آریامنه (جد داریوش) نوشت! مقاله مفصل دانشنامه ایرانیکا در افشاگری علیه این کتیبه رو به خونید عزیز: http://www.iranicaonline.org/articles/ariyaramna-greek-ariaramnes-old-persian-proper-name نقدهای زیادی که بر این کتیبه وارد هست که به راحتی جعلی بودنش رو ثابت میکنه!‌ مثلاً آریامنه فقط یک حاکم محلی و یک کدخدا بیشتر نبود که زیر دست مادها بود! ولی تو اون کتیبه گفته شده آریامنه "شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس" هست!!!! خالی بندی در کلام جاعلین موج میزنه. اون کتیبه اشتباهان دستوری هم داره که نشون میده نویسنده ش سواد زیادی هم نداشته!! متن مقاله ایرانیکا رو به خونید لطفاً!‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.