افزودن نظر جدید

سلام کامبیز گرامی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و نوشتید. اما بیشتر سخنان شما بی ربط و برای پر کردن کاغذ بود. کل جوابهایی که میتوانستید بدهید یک چهارم حجم نوشته فعلی شما میتوانست باشد. به هر روی سپاس. 1. پرسیدید «اگر گزنفون کوروش را همانند یونانیان چندگانه پرست میدانست چه لزومی داشت اسامی یونانی را به کار ببرد؟چرا همان اسامی خدایان ایرانی استفاده نکرد؟؟» در پاسخ باید گفت که مگر شک دارید که گزنفون، کورش را مانند یونانیها چندگانه پرست میدانست؟ لفظی که گزنفون به کار برده کاملاً گویای این نکته است. اما اینگه چرا از واژگان و اسامی یونانی استفاده کرد به این دلیل که کتابش را به زبان یونانی نوشت. همانطور که الله در ترجمه فارسی به صورت خدا و یا یزدان و یا کلماتی دیگر ترجمه میشود. 2. شما گفتید « گزنفون(به احتمال بسیار بیشتر) ایزدان و فرشته های اسمانی (نه خدایان ارایی ) را (بر اساس ذهنیت خود)با خدایان خود تطبیق داده» بله همانطور که میگویید این فقط یک احتمال است. با احتمال نمیتوان متن صریح را زیر سؤال برد. گذشته از این، چه دلیلی دارید که زئوس لزوماً همان اهورامزدا است؟ مثلا در مصر، زئوس با آمون یکی دانسته شده است. حال شاید منظور یونانیان، از زئوسِ ایرانی، یکی دیگر از اهوره‌ها یا حتی دئوها بوده باشد. برای تطبیق خود چه دلیلی دارید ؟ 3. آیا از دید شما اینکه یک زرتشتی برای ایزدان (به زعم شما) قربانی کند، آن هم به عنوان رشوه و فدیه این نوعی انحراف نیست ؟ گزنفون میگوید: « سپاسگزارم از اينكه به واسطه روده‏هاى قربانى، آيات آسمانى و فال‌ها به من نموديد، كه چه بايد بكنم». این رشوه دادن نیست ؟ آیا در دین راستین زرتشت، ایزدان و امشاسپندان در کنار خدا پرستش و حجات خواهی میشوند؟ کجای گاتها –که شما بر آن اصرار دارید- چنین چیزی را تعلیم داده ؟ 4. پرسیدم که در آییت میترا هم قربانی وجود داشته، چرا نتیجه نگرفتید که کورش میتراییست بود؟ در پاسخ به رفتارهای کورش اشاره کردید که برخلاف میترایستها بود! کدام رفتار کورش خلاف میترایستها بود؟ خشونت ؟ کرتیر که سرمنشأ زرتشتی گری است، خشن نبود؟ کتیبه کرتیر در سرمشهد را مطالعه کنید. خشونت یا عدم خشونت به معنی زرتشتی بودن یا نبودن کسی نیست. 5. درباره دین اجداد داریوش گفتید چون حرف از اهورامزدا میزند پس در خانواده ای زرتشتی بزرگ شده ... این واقعاً دلیل نیست. چه بسا کسانی که حرف از اسلام میزنند ولی اجدادشان مسلمان نیستند. همچنین مسیحی و یهودی و بیدین و... 6. آیا زرتشت؛ ایزدان را بغ میدانست؟ لطفا جواب دهید. 7 و 8 . جواب ندادید. اینکه خشایارشا و داریوش نام اهورامزدا را آورده اند، پاسخ سؤال نیست. پرسیدم چرا پدران داریوش و کلا هخامنشیان قبل از داریوش نامی از اهورامزدا نیاورده بودند؟ شما گفتید نیازی نبود از زرتشت نام بیاورند! بلکه همیشه همه جا از خدا نام میآوردند (مانند یهوه برای قوم موسی). من نپرسیدم که چرا از زرتشت نام نیاوردند. پرسیدم چرا از اهورامزدا نام نبردند؟ حتی کورش هم در کتیبه‌ها هیچ نامی از اهورامزدا نبرده است. 9 و 10. پس قبول دارید که استفاده از کلمات قرآنی به معنی مسلمان بودن یک شخص نیست. همینطور استفاده از کلمات اوستایی (که اوستایی بودن کلماتی چون رته ثابت نیست) به معنی زرتشتی بودن یک شخص نیست. درباره اسامی گفتید اینها (گشتاسپ و آتوسا) اسامی آریایی هستند. پس لزوما اسامی زرتشتی نیستند. درباره نام بهرام هم پاسخ ندادید که هرکس نامش بهرام بود، زرتشتی است؟ (درباره نام حسن و حسین هم قیاستون مع الفارق هست. چون این اسامی در زمان اسلام به وجود آمدند. اما نام گشتاسپ و آتوسا مربوط به عصر پیشا زرتشتی هستند و این اسامی، زرتشتی بودن کسی را ثابت نمیکند). 11 و 12 گفته بودید گفتید "اگ کوروش پیرو ایین میترا بود باید پیرو ادیان دیگر را نیز نابود میکرد" برای این گفتار سندی ارائه کنید. ولی سندی ارائه نکردید. اگر نابود کردن پیروان دیگر ادیان به معنی زرتشتی نبودن باشد، پس ادشیر بابکان و تنسر را چه میکنید ؟ آنان زرتشتی نبودند؟ 13. پاسخ ندادید. دلیل بیاورید. اینکه میگویید روشن است، دلیل نمیشود. ممکن است چیزی را روش بدانید که هیچ ریشه و اساسی ندارد. نکات دیگر: مجسمه بالدار پاسارگاد، بهتر است به جای استناد به نظرات منسوخ شده، نظرات جدید را دریابیم. این مجسمه بنا به نظر باستان شناسان، نماد یک بعل فینیقی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.