افزودن نظر جدید

در آخر بند 6 در پرانتز یک غلط داشته ام که انرا تصحیح میکنم :(احتمال زرتشتی بودن این اسامی بیشتر از احتمال زرتشتی نبودن ان اسامی است)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.