افزودن نظر جدید

سلام. اگر دقت داشتند، پس آن اشتباه در ترجمه (و دخالت دادن ذهنيت در متن) به چه خاطر بود ؟‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.