افزودن نظر جدید

اتفاقا اشکار کردن این خصوصیت پستی ناصبیها خیلی هم خوب است وقتی خدا ی متعال خواسته که آنهارا رسوا کند چراما بپوشانیم .این باعث میشود که کسی فریب انها را نخورده وگمراه نشود همین امروز ناصبیها و دشمنان اهل بیت علیهم السلام زیاد هستند که با ظاهر سازی خیل عظیمی از شیعیان را گمراه کرده وبه سمت جهنم میبرند اگر یک شخصی صفات پست انها را اشکار کند در حقیقت نجات بخش بسیاری از بیچاره های فریب خورده خواهد بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.