افزودن نظر جدید

مگر اینکه شما کلا منکر تاریخی که در پیش روی ما است، شوید در انصورت به قول شما، هییییییچچچ راهی برای اثبات ان وجود ندارد دقت کنید هیچ راهی حتی بیان کتب خود اهل تسنن که ....... داء و دوائه ..... الرجل
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.