افزودن نظر جدید

پس چرا وقتی امام رضا در مرو بود گاهی مامون به ایشان اقتدا میکرد؟؟؟؟؟؟؟ یا خیلی اصحاب مجبور بودند پشت سر مامون نماز بخوانند؟//////// ایا ان موقع هم بین نمازشان اختلاف بود؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.