افزودن نظر جدید

انگار نه انگار که ایرانیان سده‌ها برابر شورش مسلمانان ایستادگی کردند و این ایستادگی تا امروز دنباله دارد. اگر اندکی خرد در سر باشد این خرفستر فرزند اهریمن را باید نکوهش کرد نه به او آفرین گفت. از مسلمان چشمداشتی بیش از این نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.