افزودن نظر جدید

آقا جان مگر شما مسلمان نیستید و خود را تابع شریعت ائمه نمی دانید که فرمودند : انظر ما قال و لاتنظر من قال. نگاه کنید چه می گوید نه اینکه که می گوید. آثارش را بررسی کنید تعقل کنید بررسی کنید اگر درست می گوید دیگر چگار دارید این آدم چه اعتقادی دارد؟ اصلا بی دین است بهایی که هیچ . اگر حرفش حق است و درست است بپذیرید و اگر غلط است حتی اگر مسلمان مدعی ولایت علوی است رد کنید. و نپذیرید...هزاران خرافات و چرندیات این روزها در منبر و مسجد توسط مداحان و خطیبان به نام اهل بیت به خورد این جوانان امروزی می دهند کسی نیست اعتراض کند... والله با این کارها از دین که دفاع نمی کنید هیچ بلعکس مردم را از دین گریزان می کنید.نکنید عزیزان من نکنید.همه را از دم تیغ تکفیر نگذرانید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.