افزودن نظر جدید

سن ایشان از این جهت اهمیت پیدا می‌کنه که به دنبال آن برای ایشان دو شوهر قبل پیامبر ذکر می‌کنند، و چند دختر برای پیامبر و حضرت خدیجه؛ و در ادامه جعلیاتشان شخصی را به عنوان داماد دیگر پیامبر معرفی می‌کنند، و فضیلتی که تنها برای امیرالمؤمنین است، برای دیگری قرار می‌دهند و ... همچنین سن یکی دیگر از زنان پیامبر را در زمان ازدواج با پیامبر، دوازده سال کوچک می‌کنند، و برای فضیلت ساختن برای او، باکره بودن را یکی از فضائلش می‌دانند، که مختص حضرت خدیجه در بین زنان پیامبر بوده است؛ به این دلایل سن حضرت خدیجه که یکی از تحریفات تاریخ است اهمیت می‌یابد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.