افزودن نظر جدید

جهت اهمیت این حرف ها بخاطر اینکه تو جامعه ما اگه مرد ۸۰ ساله یک دختر ۲۰ ساله بخواد مجاز و هیچ اشکالی نداره! اما فرضا دختر پانزده سال بزرگتر باشه و از نظر فهم و ایدئولوژی فکری دو نفر به درک مقابل رسیده باشند، کاملا خطا هست و تعابیرش مامان بازی. کسب درآمد برای پسر. عدم بارداری برای دختر و.... خواهد بود. ای کاش کمی هم به اندیشه و نوع نگاه مذهبی دو طرف فکر میشد نه سن شناسنامه ای!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.