افزودن نظر جدید

دوست گرامی! شما فقط ادعا داری مطمئن هستم تا بحال توی عمرت منشور کوروش رو اصلا نخوندی وگرنه چنین حرفی نمیزدی! منشور کوروش شرح فتح بابل و ستایش مردوک خدای جنگه. آیا واقعا در تمام ادیان الهی از او یاد شده؟ بعد کوروش فقط دین مسیحیت و اسلام اومده. و در هیچ کدوم حرفی از کوروش نیست. فقط یه احتمال ضعیف داده شده که ذوالقرنین قران کوروشه. ولی بعد از ترجمه ی منشور کوروش که بتها رو ستایش میکنه، این احتمال هم رد میشه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.