افزودن نظر جدید

چنین عبارات سخیف و فحاشانه ای جز از زبان میرزا آقاخان کرمانی و امثال او بیرون نمیآید. با مطالعه تاریخ درمیابیم که اگر امپراتوری ساسانی چنین و چنان بود، پس چرا اکثر ایرانیان در زمان ورود اسلام به ایران هیچ دفاعی از حکومت ساسانی نکردند؟ حکومت ساسانی یک حکومت استعدادکش مبتنی بر نظام بسته طبقاتی بود. به تعبیر بزرگترین دانشمندان ایران شناس -حتی دانشمندان غیرمسلمان- اسلام سبب شکوفایی استعداد در میان ایرانیان شد. به هر روی حرفها برای گفتن بسیار داریم و در صورت تمایل حاضر به گفتگو هستیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.