افزودن نظر جدید

سلام شیرین گرامی ، با عرض پوزش لجبازی از سوی شماست که دائماً از شاخه ای به شلخه ی دیگر می پرید . جمله جمله سخنان ما متکی بر دلیل و سند است. میترا ایزد خورشید است نه خود خورشید . یعنی مهر ایزد موکل بر خورشید است . ایزد خورشید ( میترا ) به همراه دیگران ایزدان همان خدایان آریایی هستند. خدایان آریایی هم در اصطلاح دیو نامیده می شدند. بعدها به نیروهای شرور اطلاق شد. آتش هم به خاطر پاک کنندگی پرستش نمیشه چون خود آتش از دید زرتشتی ها شدیداً آلودگی پذیر هست برای همین در مراسم خود روی دهانشان پنام می بندند تا نفس آلوده به آتش نرسد !پرستش آتش به این خاطر است که آنها ایزد آتش را پسر خدا می دانند . همچنین آتش را صاحب شعور و توانا در تصرف تکوین می دانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.