افزودن نظر جدید

درود . اقای سامان شما دارید منو دق میدید با لجبازی هاتون ،شما استدلال نمیارید ،فقط حرف میزنید ،وقتی هم براتون توضیح میدم و به مزاجتون خوش نمیاد میگید چرا بحث عوض میکنید 1_ دیوان اریایی چه ربطی به ایزد میترا داره ؟؟؟ میترا یعنی مهر یعنی خورشید ! خورشید هم قبله زرتشتیان است و اتش هم سپنتاییست ،یعنی پاک و پاک کننده است .2_به فرض که حذف از گاتاها رو بپذیریم من کجا تحریف گاتاها رو پذیرفتم ،اصلا کی همچین چیزی پذیرفته ؟3_ فصاحت و بلاغت ؟؟؟ لابد کسی هم نمیتونه یه ایه مث اون بیاره ؟؟؟ متاسفم برات ،چون هم خود قران و هم نهج البلاغه به قلب گوشتی در سینه اشاره کرده اند و این باور در ان زمان کاملا با دانش ان دوران عربستان همخوانی داشت! مجال توضیح نظریات ارسطو یا احادیث رو ندارم ،هرچند برای شما فایده ای نداره !5_ ببینید من زرتشتی نیستم ، بلکه اتییست هستم یا انتی دییست (خداناباور)! چه کسی گفته جهان افرینش از روان گاو خلق نشده ؟؟؟ مگر شما زمان افرینش بغل دست خدا بودید ؟؟؟ 6_ اگرچه من جسمیت و فلسفی بودن الله رو به بزرگترانتون هم اثبات کردم ولی وزوز شمارو هم پاسخ میدم .[انعام/103] میگوید چشم ها اورا در نمیابند! ممکنه علت همون دور بودن باشه ؛از طرفی خیلی از اجسام هستند که چشم ها قادر به دیدنشون نیستن ! در خود قران الله خود را در ردیف اشیا معرفی کرده است : ﺑﮕﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﺍﻫﻲ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭼﻪ ﺷﯽﯼ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﮕﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ(مایده /19). در مورد این ایات که سرسری کپی کردید یک بار دیگه هم بهتون اخطار دادم .سوره (بقره /115) "ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﻣﻐﺮﺏ متعلق به ﺧﺪﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ خداست " چطور ازین ایه برداشت کردید که خدا همه جاست ؟؟؟ شما به هرسو رو کنید به سوی خودتان هم هست(به دلیل کروی بودن زمین) اما ایا شما همه جا هستید ؟؟؟ خود قران در ایه4 تا 5سجده میگوید : (خدا)ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺯﻣﻴﻦ میفرستد ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺷﻤﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩد .حتی فرشتگان که حاوی پیام ها و تدابیر او هستند محدودیت سرعت هم دارند ! (قاف/16) "ما از رنگ جان به او نزدیک تریم " ! الله از ضمیر نحن یعنی ما استفاده کرده وقتی گماشتگانت به کسی نزدیک باشند میتوانی اینگونه بگویی که به ان شخص نزدیکم به خصوص که در ایه17صحت سخن من هویدا میشود: ﭼﻮﻥ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ(فرشتگان) ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭼﭗ ﺍﻭ ﻛﻤﻴﻦﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، (ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ) ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻧﺪ. کعبه باری توسط قرمطین تخریب شد و ان شهاب سنگ هم تکه تکه و ربوده شد. اما مسلمان بازهم اصرار به بازپس گیری ان سنگ داشتند ،و انرا بازگرداندند . اصلا هدف قرمطیان توهین به مقدسات مسلمانان با دزدیدن ان سنگ بود .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.