افزودن نظر جدید

سامان عزیز حتی ایات 149تا 150صافات هم طرز فکر مشرکان را که گمان میکردند ایزد بانو ها دختران خدا هستند را بیان میکند ، به این ایات دقت کنید : ﺁﻳﺎ ﺑﺖ ﻫﺎﻱ ﻻﺕ، ﻋﺰﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺕ،ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟(نجم/19) . در رابطه با یگانه پرست نبودن اجداد پیامبر هم طبری و تاریخ جهان اسلام و...رو معرفی کردم . عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر بود و همانطور که از نامش پیداست بت مطلب رو پرستش میکرد ،عبدالله هم بت هبل یا الله رو ! هبل یا الله بزرگترین بت کعبه و پدر سه ایزدبانوی لات ،منات و عزی بود که ایه نجم 19اثبات کرد منظور از خداوند همان بت بوده است ! سوره فصلت از ایه 8تا 12 مربوط به افرینش است که به صراحت از افکندن کوه ها به سمت زمین گفته یا اولین سیاره رو زمین میدونست و اخرین رو ستارگان و خورشید ...و صدها یاوه دیگر...! اگر شما بی دین باشید من هم زرتشت رو انکار میکنم، مطمین باشید اگر ژان کلنز با 50سال تحقیق پی به خیالی بودن زرتشت برده ، پیامبرانی که قران از انها نام برده مث موسی یا ابراهیم... رو سوژه ای نمیدونست که ارزش ساعتی تحقیق داشته باشه ! عرض کردم تقدس گاو از پایه های میترایسم بود که به مزداییسم هم امد و گاو زرین شاخ زرتشت هم شباهت چندانی به گوساله طلایی ندارد ! در مورد قربانی کردن عبدلله اگر مطالعات ندارید چرا از خودتون حرف میزنید ؟ بزرگی عبدلله ؟ کل کعبه را عبدلله به مشکی شراب خرید !عبدالمطلب نذر کرد که اگر 10 فرزند بیابد عبدلله را پای دو بت اساف و نایله سر ببرد که قریشیان نگذاشتند .اگر بخواهید از صفحات طبری عکس هم خواهم گرفت. در رابطه با موضوع مقاله توضیحات کافی دادم و فک نمیکنم اشکالی داشته باشه خارج از موضوع کمی صحبت کنیم . bye
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.