افزودن نظر جدید

سلام بحث ما در اینجا قضاوت درباره اشخاص نیست. فقط درباره حجیت یا عدم حجیت داشتن اصالت این فرقه و انتساب آن به ادیان مختلف و تحلیل و بررسی عقاید ایشان نسبت به دینی که انتساب به آن دارند بحث می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.