افزودن نظر جدید

ما یک دین واحد ویا جدید نیستیم بلکه ما آیین حقیقت هستیم آیین بسیار گسترده تر از دین می باشد و آیین ما از ازل بوده و تا ابد هم ادامه دارد چه کوته فکران بخواهند وچه نخواهند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.