افزودن نظر جدید

جنگ هفتاد ودوملت همه را عذربنه /چون ندیدنحقیقت ره افسانه زدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.