افزودن نظر جدید

با سلام مجدد من قصد تهمت زدن به هیچ بنی بشری را ندارم چون خدا ناظر بر اعمال گفتار وکردار هر انسانی است و هرانسان تاوان کار خوب وبد خودرادر محضر الهی خواهد داد و من هرچه گفتم واقعیت محض که با چشمان خود از اهل حق طایقه آتش بیگی دیدم بوده طایفه های اهل حق از تیرهای مختلف و با تعداد زیادی در رودهن و بومهن و مهرآباد که سمت گیلاوند رودهن است زندگی میکنند دراین حد اطمینان دارم که بگن طایفه آتش بیگی تعبید شده گانی هستند که اصلیتشان به رضاییه ارومیه برمیگرده و هرکس کتاب نوری در تاریکی اهل حق رو خونده باشه از آقای معصومعلی. زاهدی به وضوح نام برده شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.