افزودن نظر جدید

بنده اهل نورآباد دلفان و لک زبان هستم در این منطقه سالیان سال است که برادران اهل حق در کنار ما زندگی میکنند و هنوز در تاریخ این سرزمین دیده نشده که نزاع و درگیری بین ما و برادران اهل حقمان پیش آمده باشد و اساسا در اینجا برای هیچ کسی این مقوله مطرح نیست که چه کسی چه مسلک و کیشی داره.برادران اهل حق شهر ما پیرو فرقه آتشبگی هستند و هیچ چیزی کمتر از ما ندارند در شریعت. بلکه اضافه بر ما هم دارند.اما صد افسوس که از زمان انقلاب به بعد بدبینی ها و بدنگری ها هم در شهر ما زیاد شده و بدگویی ها و دروغ بستن ها خودشون رو آشکار کردن.وفشار ها بر این برادران هم زبان و هم خون و هموطن وهم دین و مسلمان ما زیاد شده. من بعنوان کسی که خودم و همه اجدادم با این برادران زندگی کرده ایم میگم که اینها راه خوب و درستی رو میرن.چون افکار و عقاید انسان است که رفتار و گفتار او را میسازد و این عزیزان همه رفتار و گفتارشان درست و زیباست. حق جو و حق طلب باشیم.آزاده باشیم .آزاده باشیم.آزاده باشیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.