افزودن نظر جدید

جناب تواب . درس از آثار گذشتگان منظور قوانین اجتماعی و عملکرد و اقدامات فرد در جامعه ست نه تقوا و ایمان او .مگر شما شاهد برگزاری قیامت بودید که نتیجه بگیریم کسانی که مثلا موی بلند داشتند و گرد آتش جمع می شدند و دعا می خواندند در روز رسیدگی به اعمالشان به دوزخ رفتند ؟ در بیش از صد آیه قران اشاره مستقیم شده فقط خداوند ناظر بر اعمال ست و اوست که به عذاب الهی گرفتار می کند اقوامی که ایمان نیاوردند واعمال صالح انجام ندادند و باز حتی به پیامبر فرمودند که به عدالت بین مردم رفتار کن و نگفتند ایمان و بی ایمان را جدا کن و با عدالت رفتار کن پس حتی پیامبر مجوز تفکیک نداشت- همنشینی و غیره هنجارهای اجتماعی هستند نه زهد و ایمان . بله کسی که دنبال شر و... در جامعه ست برای همنشینی شایسته نیست قطعا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.