افزودن نظر جدید

سلام دوست عزیز در آن زمات طبق تصریح تاریخ حکومت ساسانی ازهم پاشیده بود وهیچ گونه انگیزه ای هم برای دفاع مردم باقی نمانده بود زمانی خیانت مطرح میشود که کسی دیگران را فریب دهد درحالی سلمان فارسی با دلسوزی کامل پیشنهاد سه گانه را مطرح کردند که یا اسلام بیاورید وبرادر ما باشید یا تسلیم شوید وجزیه بدهید ودر امان کامل هستید ودر غیر این دوصورت بجنگید. در ضمن اگه قرار بود سلمان فارسی خیانت کند تا به جایگاهی برسد هرگز این همه زندگی ساده را نداشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.