افزودن نظر جدید

اگر ارتش ایران ساسانی، آن ارتشی که با روم مقابله می کرده و پیروز می شده است، در مقابل یک نفر شکست خورده، آن ارتش خیلی بدبخت و ذلیل و زبون بوده است. ای کاش یک دفعه شما کمی در مورد حکومت ساسانیان در قبل از حمله اعراب بررسی می کردید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.