افزودن نظر جدید

نام واقعی آبتین ساسانفر، عباس عقبائی بوده است و هنگامیکه مادر وی به عقد صیغه حسن وثوق الدوله عاقد قرار داد معروف با انگلستان در آمد نام خود را به عباس وثوقی تغییر داد و سپس کمی پیش از انقلاب اسلامی نام خود را به عباس ساسانفر تغییر داد. نام آبتین نام مستعار وی است او زرتشتی نبود و پس از اینکه با یک زن زرتشتی به نام فیروز گر ازدواج کرد ظاهراً دین خود را به زرتشتی تغییر داد. برای شناخت بیشتر این شخص به کتابی به نام (طرفه قاجار ) که چند سال پیش در باره او نوشته شده است مراجعه کنید در اینترنت موجود است داستان زندگی وی بسیار جالب است. در این کتاب نوشته شده که ترجمه گاتها کار او نیست و کس دیگری این کار را انجام داده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.