افزودن نظر جدید

مشکل اصلی عدم فهم تاریخ می باشد تاریخ سروده های زرتشت 1000 تا 1400 ق.م بر اساس زبان شناسی برمیگردد که علمی ترین تاریخ است اینکه اندیشه ورز بزرگ زرتشت از روان گاو گفتار به میان آورده باید در تداوم این مفهوم فهمیده بشود که در مخالفت با جامعه ای که برای لذت وشادی چارپایان را قربانی میکردند اندیشه ورزی کرده و حقوق حیوانات را در نظر گرفته که استاد پور داوود هم به این نکته اشاره کرده نه صِرف شادی روان گاو که از جمله آخرشما غرض ورزی کودکانه به نظر میرساند در کتاب مزدیسنا در ایران قدیم و منابع دیگر به برخی از نکاتی که شما اشاره کردید اشاره شده لکن این نکته از نظر دور نیست که در زمان اسلام در میان صوفیان استفاده از یک کلمه در دو معنی بسیار رواج داشت و آن کلمه صوفیه حق که هم برای بیان عدل وحقیقت استعمال میشد هم در معنی خدا به کار میرفت و قِصَّ علی هذا .بد نیست آراء پرفسور والتر برونو هنینگ مطالعه کنید ارزش کار زرتشت بزرگ به بنیاد گزاری دوگانه انگاری در جهان مادی بود فیلسوف بزرگ هگل نیز در کتاب عقل در تاریخ به آن اشاره کرده در کل حدف از انتشار متن در تمسخر زرتشت بزرگ نشان دهنده ملغمه ای از بیسوادی و بیشعوری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.