افزودن نظر جدید

من به ایرانیان احترام میزارم ولی ایشون جوابی نمیدن و به ایران توهین میکنن شما ها هر کی از تاریخ ایران دفاع میکنه رو نوکر اسرائیل و غرب میندازی در حالی وطن پرست به ایران فقط فکر میکنه شما ها ایرانیان و دسته بندی میکنید اونی که مسلمانه خوبه تفکر زردتشتیان و مسیحی هیچ ارزشی برای شما نداره و دست شما ها باشه همهشون رو میکشید بعد من نزاد پرسته بدم اکر وطن پرستی و دوست داشتن ایران از نضر شما بده بله ما ادم بده هستیم در قصه و شما ها خوب هر چی در مورد اعراب گفتم درسته دروغ که نیست و همه هم میدونن قوم خنگیه هرکس طرفدار ایران و ایرانیه یعنب طرفدار غربه از نظر شما ها کدام حرف من به طرفداری از غرب و اسرائیله در حالی که من فقط طرفدار ایرانم شاهنامه رو هم با سانسور میگید اون شعر هاهم که اوردم احتمالا از هوا اومده دیگه بعد ما میشیم ساده لوح دیگه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.