افزودن نظر جدید

از سخنان علامه طباطبایی (ره) و دیگر مفسرین گرانقدر درمیابیم که ازدواج فرزندان آدم و حوا با یکدیگر -اگر رخ داده باشد- از سر ناچاری و محدودیت بود. و قانونی بود مربوط به همان عصر (چه اینکه این مسئله بعدها در آیین ابراهیم نسخ شد). به راستی زرتشتیان و باستانگرایان افراطی حاضرند فرهنگ و اندیشه خود را همسطح اندیشه ی انسانهای اولیه بدانند ؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.