افزودن نظر جدید

آقای سامان چرا مغالطه میکنی؟فرزندان آدم و حوا با کی ازدواج کردند؟نکنه از طریق فتوکپی تکثیر شدند؟قانون اساسی درباره مسیحیت و یهودیت هم نگفته که عیسی و موسی پیامبر هستند بلکه گفته که زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان ادیان رسمی هستند یعنی اهل کتابند یعنی پیامبرشان از جانب خدا آمده است.شما که هنوز نمیدانید که نسل انسان چطور بوجود آمد و تکثیر شد چرا به دیگران تهمت میزنید؟هابیل و قابیل با خواهرانشان ازدواج کردند.حتما پدرشان حضرت آدم خطبه عقد را خوانده و مادرشان حضرت حوا هم برایشان شادمانی میکرد.حال متعلق به دوران عتیق باشد یا جدید بهرحال این اتفاق افتاده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.