افزودن نظر جدید

آقا جان زور نزن.آخر زرتشت پیامبر هست یا نه؟زرتشتیان اهل کتاب هستند یا نه؟فقه اسلامی و جمهوری اسلمی درست میگه یا اشتباه؟من از شما یک سند میخواهم که در آن به ازدواج پادشاهان ساسانی یا موبدان زرتشتی با خواهر و مادر یا دخترشان اقدام کرده باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.