افزودن نظر جدید

هات 45 بند 4 (ترجمه ی اذرگشسب):در این هنگام از بهترین ارزوی زندگی سخن خوتهم گفت و ان راستی ای راکه در پرتو اشا در یافته ام بیان خواهم داشت.آن اینست که ایین زندگی در پرتو راستی را, مزدا, خدای یکتا و دانا برپا نمود , پروردگاری که ((بسان))(یا همانند) پدری, سرچشمه ی منش نیک و کار است و ایمان و مهر, دختر نیکوکار او بشمار میرود.هستی بخش یکتا و از همه چیز اگاه را , فریفتن نتوان.((سامان اگه دقت کنی این یک تشبیه و استعارست)) یکم علمتو بالاتر بیار
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.