افزودن نظر جدید

تولد عمر از شرمآور ترین نقاط تاریخی است. و ما هم طرفدار او نیستیم. اما حقیقت را باید گفت. بسی از نقاط ایران زمین بدون جنگ به دست عربان افتاد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.