افزودن نظر جدید

برای آزادی سموئیل نبی سندی وجود دارد؟ سموئیل جزو داوران بنی اسرائیل (دیانیم) بودو 800 سال قبل از کورش می‌زیست. جناب رحمت از شما خواهش میکنم به سخنان بی‌سند و دروغ کانال‌ها و سایت‌های باستانگرا توجه نکنید. همچنین باید بدانیم که کورش هخامنشی هزاران بی‌گناه را در اوپیس قتل عام کرد: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3] صهیونیسم، کورش را عَلَم کرده تا به اسلام ضربه بزند. اسناد موجود است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.