افزودن نظر جدید

اکنون علم ثابت کرده که ادرار بسیار ضدعفونی کننده ی قوی و مؤثری است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.