افزودن نظر جدید

شیرین جان از کجا در آوردی علی ع پیشاب شتر رو مفیدتر از شیر شتر میدانستند؟ اونایی که به این موضوع عقیده داشتند همان هایی بودند که در جنگ جمل پیشاب شتر عایشه جون رو میگرفتند و ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.