افزودن نظر جدید

اولا شنونده باید عاقل باشه دوما اینکه ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیبه در ضمن احترام به دیگران احترام به خود است پس در مقامی بر نیایید که بخواهید با دین خود برتری نسبت به دیگری یا دین دیگری پیدا کنید فقط همین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.