افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ؛ در کجای فقه شیعه آمده که اگر کسی نماز نخواند او را بکشید ؟ لطفاً سندی ارائه نمایید. سابقه ی شما در جعل سند و دروغ بافی بر همه روشن است. لیکن فرصت دارید تا سندی ارائه کنید. آن گفتار وندیداد فقط مربوط به کویها و ... نیست. بلکه نیازی نیست که حقیقت را نادیده بگیرید. در متن اوستا آمده است : هرکس ... هر کس ... درباره هات 43 بند 4 : واقعاً اهورامزدا به بدکاران سعادت و پاداش نیک می دهد ؟ خیر . بازهم مرتکب جعل سند و دروغ شدید. در هات 43 بند 4 آمده است که به نیکوکاران پاداش و به بدکاران سزا می دهد. اما همین پاداش و سزا از روی عدالت و راستی است. در هات 43 بند 5 نیز آمده است که بدی بهره بدان است تا روز بازپسین . در دین زرتشتی هم مجازات مرتد اعدام بود. خود مزدک و همه مزدکیان را اعدام کردند. حتی مانی را زنده زنده پوست کندند. شما میگویید وندیداد ربطی به زرتشت ندارد. اما خودتان در همین سایت به وندیداد استناد کرده اید. سخنان شما سراسر تناقض گویی است. البته موبد خورشیدیان گفته اند که وندیداد برای ما مقدس است. ( در کتاب پرسش و پاسخ های دینی زرتشتیان ) در گذر تاریخ هواره وندیداد سخنان اهورامزدا و زرتشت شمرده می شد. لیکن امروزه اکثر موبدان زرتشتی خود نیز دیگر توان توجیه آن را ندارند به همین علت سعی می کنند آن را ذبح کنند. درباره ازدواج با خردسال ، در هیچ منبع دینی زرتشتی این ازدواج حرام نشده است. اگر حرام شده ، کجا ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.