افزودن نظر جدید

گذشته ازینکه در تفاسیرتون اشتباه کردید ،این بخش اوستا هیچ ارتباطی به زرتشت ندارد و حتی خود ایشون در زمان حیات شاهد اینگونه مجازات ها بودن : ای مزدا ؛ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﺮﺩ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﮐﻼﻥ ﺑﺮ ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ ﺗﻮ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﭙﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺷﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ .(هات 31بند13) در هیچ کجای گاتاها نیامده برای بهشتی شدن حتما باید زرتشتی باشی و حتی (دین) ایشان در زبان اوستایی به معنی وجدان است یعنی مطابق وجدان خود عمل کن تا بهشتی باشی. ای مزدا ، تویی که ارمان های مارا براورده میسازی و تویی که به زرتشتیان و غیر زرتشتیان خوشبختی میبخشی (سرود 43 بند4) . اما در توضیح این بخش وندیوداد باید بگم این گونه مجازات ها تحت تاثیر علوم پزشکی ان زمان بوده و طبیعتا چنین مجامعتی با شکایت زن همراه بوده ! در اخر بگم که در اسلام برای کوچک ترین کاری مجازات های سنگین وضع شده مثلا قطع دست دزد یا تبلیغ دین ! اگر یک مسیحی در جامعه اسلامی دینش رو تبلیغ کنه اعدام میشه .اگر کسی کوچک ترین اهانتی به اسلام یا دستورات اسلام بکنه کشته میشه چه برسه به اینکه این احکام زیر پا بگذاره .مثلا اگر یک زن یک بار مرتکب زنا بشه سنگسارش میکنید ،یا زنده زنده میسوزونینش !!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.