افزودن نظر جدید

لينك خراب است. لطفاً متن كامل حديث را ارائه كنيد. اگر منظورتان به ابي يعلي است،‌ بايد بدانيد كه ايشان منبع فقه اسلام نيستند. و بسياري از رواياتش با شيعه مخالف است. اهل سنت بايد پاسخگو باشند، نه شيعيان.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.