افزودن نظر جدید

درباره اينكه ادرار ضدعفوني كننده است، هم نتايج تحقيقات جديد نشان داده چنين نيست. اعتقاد به ضدعفوني كننده بودن ادرار انسان ديگر منسوخ شده است: http://www.aparat.com/v/ktheZ/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.