افزودن نظر جدید

وندیداد فر گرد دارد هر فرگرد چیزی رو بیان میکنه پس یک چیز کلی نیست . این هم مربوط به زنان قاعده است و نه چیز دیگری .و تازه گفته چهارمین بار شما خودت یک جا گفتی این کار پسندیده نیست خوب حاضری چهار بار انجام بدی ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.