افزودن نظر جدید

سلام ناشناس گرامی ، ببینید درست است که ابتدای این گفتار مربوط به زنان در دوره پریود است ، اما در ادامه حکم اعدام را به غیر از این زمان و غیر این موضوع هم تسرّی می دهد . یعنی شامل همه ی موارد تخلف می شود . دقت کنید : هر کسی که داد - قانون - زرتشت را نادیده بگیرد ... هرکسی ... × درباره ی فردوسی هم منبع سرایش شاهنامه ، خوذای نامگ ها بوده اند که در زمان انوشیروان و اندکی قبل و بعد آن توسط موبدان زرتشتی نوشته شد . یعنی چه که تاریخی نیست ؟ اگر منظورتان این است که با افسانه ها شاخ و برگ داده شد ، بله چنین است . اما « اصل » حوادث تاریخی آن در محافل علمی جهان نیز معتبر است . این همه باستان گرایان و زرتشتیان امروزه بر شاهنامه اعتبار و وجاهت قائل اند . در همان حادثه قتل عام مردم ترکستان به دست اسفندیار ، اصل این درگیری به گفته ی شاهنامه توسط زرتشت و به تحریک وی رخ داد . ضمناً اسفندیار به دستور گشتاسپ به ترکستان حمله کرد برای ترویج دین زرتشتی . خود زرتشت هم به گفته ی شاهنامه همان زمان در طرف راست گشتاسپ نشسته بود .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.