افزودن نظر جدید

اونی که تو میگی گفته مردان ناپاک نه زنان ناپاک همین جا باز اشاره به مسئله قاعده زنان دارد و خوابیدن با زنی که قاعده دارد اگر گفته بود همه حرف تو قبول میکردم ولی منظور از مردان ناپاک و کسانی که دادرس را به هیچ میسپارن در ارتباط به حکم زن قاعده است . خوب شما ادعا داری که این قانون بوده به من بگو تو همین قضیه چند مورد تازیانه و یا اعدام برای کسی اجرا شده که با زن قاعده میخوابیده و از اینها و لطف کن نرو تو قضایای دیگه چون من شما ها را خوب میشناسم تا نمیتونی موردی پیدا کنی میری سمت مانی و مزدک و اینها
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.