افزودن نظر جدید

برادر عزیز دیگر از این مطالب ننویسید خوردن غذا با دست تنها کثافتهای زیر ناخن ولو کم را در غذا وارد می کند آن ترشح هم هر چه باشد به آلوده شدن غذا به میکروب نمی ارزد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.