افزودن نظر جدید

اولا که چه کسی گفته امیر المومنین وزیر خلفا بوده اند ؟ این سخن را تا قبل از این در هیچ جا ندیده و از زبان هیچیک از علمای عامه نیز نشنیده بودم شما ادعای عجیبی کردید و امیر المومنین را وزیر خلفا دانستید حال آنکه خود خلفا نیز چنین عقیده ای نداشته اند اگر ادعایی می کنید باید از منابع محکم و معتبر خودتان دلایل مستند و قابل قبولی ارائه دهید ، اگر ادعایی می کنید نمی توانید آن را بدون منبع ذکر نمایید خصوصا چنین ادعایی که اولین بار است که مطرح می شود ثانیا نمی توان امیر المومنین را به صرف حل چند مشکل ، سوال ، شبهه و مساله ای که خلفا به اعتراف خودشان از حل آنها عاجز بوده اند ، وزیر ایشان دانست ، خیر برداشت شما اشتباه است ، امیر المومنین به خاطر حفظ اصل و اساس و آبروی اسلام و رفع مشکلات مسلمین و کمک به آنها و زنده نگه داشتن احکام الهی و سنن واقعی نبوی و ... به این امور اقدام می کردند آن هم بعد از مراجعه مردم و یا خلفا به ایشان و درخواست حل شبهه و مشکل پیش آمده ، و اسم این کار وزارت نیست شما یا معنی وزارت را نمی دانید و یا امیر المومنین را نشناخته اید . حکم کردن ایشان در میان مردم ، اسمش قضاوت است و نه وزارت! اگر ایشان وزیر بودند چرا در امور حکومتی هیچ دخالتی نمی کردند ، چرا در فتوحات شرکت نمی کردند ، چرا با برخی احکام صادره از خلفا چون جماعت خواندن نماز تراویح ، حرمت متعه و ... مخالفت می نمودند ، و هزاران چرای دیگر؟ ثالثا : چگونه شما به ایشان نسبت ظلم را می دهید در حالی که این سخن با نص صریح روایات نبوی و کلمات علمای عامه متناقض است مگر رسول خدا نفرموده اند : علی مع الحق و الحق مع علی . . . آیا حق مقابل ظلم نیست ؟ آیا طبق این خبر که در کتب معتبر عامه نیز فراوان ذکر شده پیامبر اکرم نفرموده اند : علی همیشه با حق است و حق هم همیشه با اوست ؟ آیا رسول خدا نفرموده اند : علی مع القرآن و القرآن معه ؟ مگر قرآن همان حق و سخن حق نیست ؟ اگر هست پس اینکه علی همیشه با آن است و قرآن هم همیشه با علیست یعنی علی همیشه با حق است و حق هم همیشه با اوست آیا صحابه معتقد نبودند که علی اقضاها . . . علی به لحاظ عدالت و قضاوت و علم و زهد از دیگران برتر است؟ مگر نه این است که اهل سنت معتقدند قبل از بعثت پیامبر ، همه مردم مشرک و بت پرست بوده اند حتی خلفا لذا در مورد آنها می گویند رضی الله عنه ولی در مورد امیر المومنین همه معتقدند ایشان هیچگاه پرستش بت نکرده و لذا پس از نامش می گویند کرم الله وجهه و از آنجا که گناه کردن ظلم به نفس است لذا امیر المومنین از این جهت هم از ظلم مبرا می شوند . دقت کنید حرفی نزنید که خلاف قرآن و روایات و سیره صحابه و سخن علما درآید که آن وقت علمیت و ... خودتان زیر سوال می رود .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.