افزودن نظر جدید

بر چه اساس ؟ دین را میتوان به طور کلی به سه بخش تقسیم کرد. اعتقادات، اخلاقیات و قوانین عملی شریعت. دین زرتشتی در هر سه زمینه با معضلاتی جدی روبرو است. در بحث اعتقادات که توحید افعالی و ذاتی را قبول ندارد. یعنی مطلق بودن اهورامزدا را باور ندارد. اهورامزدا نیازمند و در ذات، ناقص است. در بحث فقه و شریعت هم وندیداد و متون فقهی پهلوی هستند که حتی موبدان امروزی هم حاضر به پذیرش آنها نیستند. در بحث اخلاقیات هم دین زرتشتی ابتدایی ترین مسائل را محترم نمیدارد. به جای احترام به خواهر و مادر، ازدواج با محارم را پیش گرفته بود. هرچند به واسطه ورود اسلام به ایران این رسم ملغی شد. مراسم خرفسترکشی هم نمونه ای از ضداخلاق در دین زرتشتی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.