افزودن نظر جدید

یک تار موی رستم فرخزاد رو با صدتا تازی عوض نمیکنم.زنده باد ایران
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.