افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد مطمئناً یک خائن قدرت طلب بود که آخرش هم سر قدرت طلبی جونش رو از دست داد. و الان هم فقط یه عده متعصب نژادپرست سر توهمات نژادپرستانه ازش حمایت میکنند. بگذریم !!!!! شاهنامه میگه جد زرتشت عرب پرست بود ! باور نمیکنی سند و شعرش رو بخون جیگرت حال بیاد !!!!! http://www.adyannet.com/fa/news/12972
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.