افزودن نظر جدید

کدام یک از منابع مشکل دارد؟ مطالبی که جمع آوری شده از منابعی است که در مورد ایران باستان درست هست. شاید شما اطلاعات تاریخی زیادی در این مسائل نداری. ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.