افزودن نظر جدید

متاسفانه حکومت ساسانی برچیده شد خب دیگه تمام اینقدر بحث نداریم که ما داریم به 2500 سال پیش فکر میکنیم اونوقت خارجیه داره به 2500 سال بعدش فکر میکنه بعدشم میگیم چرا ما پیشرفت نمیکنیم؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.